T̼h̼á̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼”̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼”̼

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼


C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼D̼a̼n̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼v̼ỡ̼,̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *